Omet al contingut

CSITAL Lleida

‘Trivium’, una càtedra de la UdL per enfortir el debat democràtic

Avançar en la formació dels joves en valors democràtics, especialment el sentit crític i el respecte a idees diferents de les pròpies, a partir de l’argumentació i el debat, és l’objectiu de la càtedra universitat-empresa Trivium de Debat de la Universitat de Lleida (UdL), que s’ha formalitzat el 2.7.2024 amb la signatura de convenis de col·laboració amb els seus patrocinadors. Són el Deganat dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya, el Col·legi oficial de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Lleida, el Col·legi oficial de gestors administratius de Catalunya, la Fundación Mutualidad Abogacía i Regany Abogados SLP., que s’integraran al Comitè mixt de seguiment de la Càtedra i col·laboraran en activitats de formació, recerca i transferència per un període de quatre anys, prorrogable. 

Feu clic als següents enllaços, per obtenir-ne més informació.

https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Trivium-una-catedra-de-la-UdL-per-enfortir-el-debat-democratic/

https://catedradebat.udl.cat/ca/