Omet al contingut

CSITAL Lleida

Suspensió d’activitat a CSITAL Lleida pel COVID-19

A partir del 16 de març de 2020, i mentre durin les mesures del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l’oficina del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida romandrà tancada. Per aquest motiu no es realitzarà cap mena d’activitat a la seu del Col·legi.

S’atendran consultes o sol·licituds a través del correu electrònic: csital@csitallleida.cat