Documentació del Seminari d’Actualització Jurídica 23-octubre-2015

Documentació Cèlia Argilés Andrés sobre “Els càlculs dels costos efectius del serveis públics”

cosefectiuserveis

unitatsfísiques referencia