Omet al contingut

CSITAL Lleida

Seminari d’Actualització Jurídica 2016

El proper 19 de febrer començarà l’11ena. edició del Seminari d’Actualització Jurídica, com en les darreres edicions, només estaran programades les quatre primeres sessions, quedant la resta obertes a les necessitats pràctiques i l’evolució legislativa, amb la intenció que aquesta flexibilitat permeti una millor adaptació del contingut del seminari a l’actualitat i a la problemàtica de cada moment.

El format de l’activitat serà pràcticament el mateix de l’any passat, amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, llevat d’alguna sessió que es preveu que sigui monogràfica i duri tot el matí.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

19-02-2016: El control i fiscalització de les subvencions dels ens locals.

18-03-2016: Les responsabilitats del personal d’administració local en relació amb la nova normativa sobre contractació, règim d’activitats i urbanisme.

22-04-2016: Les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic.

20-05-2016: La refosa de l’Estatut dels treballadors i de la Llei de la Seguretat Social.

17-06-2016: 5ena. sessió per determinar.

23-09-2016: 6ena. sessió per determinar.

21-10-2016: 7ena. sessió per determinar.

18-11-2016: 8ena. sessió per determinar.

Lloc de realització: Sala d’actes de l’Excma. Diputació de Lleida

Horari: de 9:30 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 200,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 230,00€ als no afiliats.