Omet al contingut

CSITAL Lleida

Publicada l’oferta d’ocupació pública de 2016

Al BOE de 22 de març s’ha publicat  el Reial Decret 105/2016(link is external) , de 18 de març, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016. Dins de la qual a l’annex IV es recull l’oferta 2016 de FHN que consisteix en :

Torn obert

 Reservades discap. gral Total
Secretaria – Intervenció 136 9 145
Secretaria Entrada 27 3 30
Intervenció-Tres. Entrada 74 1 75
Total accés lliure 250

Promoció interna

Per canvi de categoria dins de la subescala Reservades discap. gral Total
Subescala Secretaria Superior 5 5
Subescala Intervenció-Tresoreria Superior 28 2 30

 

Per canvi de subescala Reservades discap. gral total
Subescala Secretaria Entrada 45 45
Subescala Intervenció-Tresoreria Entrada 114 6 120
Total Promoció interna 200