Omet al contingut

CSITAL Lleida

Programació del Seminari d’Actualització Jurídica. Tardor 2022

Primera part: actualització jurídica/d’intervenció  

Segona part d’11 h a 14 h:  

16 de setembre: Processos d’estabilització: aspectes rellevants i consideracions pràctiques, a càrrec del Sr. Jordi Crivillés Puig Tècnic assessor d’Assistència al Govern Local Servei d’Assistència a la Direcció i Administració de Recursos Humans Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. 

21 d’octubre: La Revisió excepcional de preus dels contractes d’obres, a càrrec del Sr. Jordi Brunet Badosa, Cap de contractació pública de la Diputació de Girona. 

18 de novembre: El control financer de les subvencions, a càrrec de la Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora de l’Ajuntament de Tàrrega i la Sra. Aida Ribes Grau, Auditora de comptes Audicubic SL.