Omet al contingut

CSITAL Lleida

Programació de tardor del Seminari d’Actualització Jurídica

Primera part de 9.00 a 10.30 hores: actualització jurídica/d’intervenció 

Calendari de sessions d’11.00 a 14.00 hores: 

17 de setembre 

Novetats matèria de personal i jurisprudència. Especial referència als personal temporal a càrrec del Sr. Xavier Boltaina Bosch Professor de funció pública UB i directiu públic professional Diputació de Barcelona 

22 d’octubre 

La responsabilitat comptable. Especial referència a les tasques de la tresoreria a càrrec de la Sra. Lourdes Juez Bergé, Viceinterventora de l’Ajuntament de Badalona.

19 de novembre 

Aspectes pràctics de les modalitats de control posterior permanent: control financer i auditoria pública en el règim de control intern, a càrrec del Sr. Fernando Aguado Barriales, Director General de contractació, patrimoni i béns de l’Ajuntament de Fuenlabrada

Està previst que el format del Seminari continuï sent telemàtic, tot i que si les circumstàncies ho permetessin, es plantejaria el format semi presencial, del que ja us informaríem oportunament arribat el moment.