Omet al contingut

CSITAL Lleida

Nova Junta de Govern del CSITAL Lleida

El 24 de novembre de 2020,  la nova Junta de Govern va prendre possessió i va escollir els diferents càrrecs amb la següent composició:

President: Cristian Cimadevilla Magrí

Vicepresidenta: Anna Areny Torra

Secretària: Eva Forcat Escolà

Interventor: Pere Antoni Pascual Francès

Tresorera: Ester Abellana Mogués

Vocals: Antonio Ropero Vilaró i Lídia Carbonell Figuerola

En la mateixa reunió es va designar els representants següents:

1. Representants de la Juntaal Consell de Col·legis de Catalunya, Cristian Cimadevilla Magrí, Anna Areny Torra, Eva Forcat Escolà, Antonio Ropero Vilaró.

2. Representants de la Juntaal Consejo General Nacional, Cristian Cimadevilla Magrí, Anna Areny Torra i Ester Abellana Mogués.

També es va acorda assignar a cadascun dels seus membres la gestió de les següents àrees:

1. Participació i defensa col·legials: Eva Forcat Escolà

2. Acció territorial: Pere Antoni Pascual Francès

3. Relacions institucionals: Lídia Carbonell Figuerola

4. Difusió i Transparència: Ester Abellana Mogués

5. Formació i relacions amb la UdL: Antonio Ropero Vilaró

6. Provisió de llocs de treball: Anna Areny Torra

Així mateix, es designen coordinadores del Seminari d’Actualització Jurídica i del programa de preparació d’oposicions, respectivament a la Carme Vallés Fort i l’Ester Torrent Pellisé.