Omet al contingut

CSITAL Lleida

Nou model de bases per a la provisió interina d’un lloc de treball de secretaria de classe tercera,  subescala de Secretaria-intervenció amb constitució de borsa