Skip to content

CSITAL Lleida

Normativa del servei de preparació d’oposicions per accés a Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació Nacional del CSITAL Lleida