Omet al contingut

CSITAL Lleida

Enllaços d’interès

 
 
Diputació de Lleida
Recursos didàctics (accés a cursos i videogravacions)
Videogravacions específiques del curs “1005 – Aspectes bàsics de la funció de secretaria-intervenció en els ens locals”

          Dia 14/09/2022          Dia 21/09/2022          Dia 28/09/2022. Part 1          Dia 28/09/2022. Part 2          Dia 05/10/2022          Dia 18/10/22          Dia 20/10/22          Dia 26/10/22          Dia 02/11/22          Dia 09/11/22          Dia 16/11/22          Dia 23/11/2022          Dia 11/01/2023          Dia 18/01/2023          Dia 25/01/2023

 
Diputació de Girona
 
Diputació de Tarragona
eSAM (novetats normatives, subvencions, etc.)
 
Diputació de Barcelona

De la Generalitat de Catalunya

Municat

Oficina Antifrau de Catalunya

Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera

Espais temàtics (Escola d’Administració Pública de Catalunya) (món local, Seguretat Social, procediment, contractació, transparència i protecció de dades, subvencions i personal)

Els meus cursos (Escola d’Administració Pública de Catalunya)

Recursos humans per a l’Administració local (curs de l’EAPC)

Portal Jurídic (Dret de Catalunya consolidat i una selecció de dret estatal, dret de la Unió Europea i internacional)

Convocatòries de fons europeus Next Generation

Associació Catalana de Municipis

Centra de compres

Subvencions

Oficina de Contractació Pública Local

 
Ministeri
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (processos, nomenaments, concursos, inscripció de mèrits…)
Material de suport per a la preparació d’oposicions a personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional (aneu a l’apartat “Administración local con habilitación nacional” i escolliu la subescala que desitgeu)
 
Altres col·legis

CSITAL Barcelona