Skip to content

CSITAL Lleida

Enllaços d’interès

Diputació de Girona
 
Diputació de Tarragona
eSAM (novetats normatives, subvencions, etc.)
 
Diputació de Barcelona

 

De la Generalitat de Catalunya

Municat

Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera

Espais temàtics (Escola d’Administració Pública de Catalunya) (món local, Seguretat Social, procediment, contractació, transparència i protecció de dades, subvencions i personal)

Els meus cursos (Escola d’Administració Pública de Catalunya)

Recursos humans per a l’Administració local (curs de l’EAPC)

Portal Jurídic (Dret de Catalunya consolidat i una selecció de dret estatal, dret de la Unió Europea i internacional)

Convocatòries de fons europeus Next Generation

Associació Catalana de Municipis

Centra de compres

Subvencions

Oficina de Contractació Pública Local

 
Ministeri
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (processos, nomenaments, concursos, inscripció de mèrits…)
Material de suport per a la preparació d’oposicions a personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional (aneu a l’apartat “Administración local con habilitación nacional” i escolliu la subescala que desitgeu)
 
Altres col·legis

CSITAL Barcelona