Documentació Seminari Actualització Jurídica 22 d’abril de 2016

Documentació Sr. Alfred Lacasa Tribó “Les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del  sector públic”

NOVETATS EN LES LLEIS 39 i 40 [Sólo lectura]

AUTO denegant suspensió cautelar un cop s’ha obtingut en seu administrativa pel 111.3 LRJPAC Bibliografia_lleis-proced-adm-i-sector-public

BOE- LLei 39-2015 Criteris ampliació de RCA contra actes expressos

INSTRUCCIÓ LGT AMB ITA. GENER 2016 Jur_TC (Pleno)

Sentencia num. 50-1999 de 6 abril_RTC_1999_50 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 4a)

Sentencia de 17 diciembre 200_RJ_2004_609 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 5a)

Sentencia de 22 septiembre 20_RJ_2008_4545 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 5a)

Sentencia de 28 enero 2009_RJ_2009_1471 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 5a)

Sentencia de 28 octubre 2004_RJ_2004_6594 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion 7a)

Sentencia de 4 febrero 2003_RJ_2003_1565 Jur_TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion Especial)

Sentencia de 3 diciembr_RJ_2013_8432 L 30-1992 actualitzada Reglament UE 910-2014, identificació electrònica SAN 11 de juny de 2009, notificació de mèrits a una administració. (San Fernando)

sentencia terrazas discoteca STS Zona hermètica Sabadell

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Directiva 2014-24 ( determinacions d’aplicació directa)

Informe 1-2016, JCCA Catalunya. Continguts Directiva 2014 de contractació d’aplicació directa.

Jornada 22 d’abril de 2016 [Modo de compatibilidad]

Recomendación JCCA Estado, de 6 d’abril de 2016, sobre utilització del DEUC

Sentència del TS, sala Civil, de 17 novembrer 2015, sobre efectes jurídics civils de la cessió de vials

Sentencia JCA de Lleida 28 de gener de 2016, sobre fet imposable a l’IIVTNU

Sentència TSJ Catalunya 14 de març de 2016, sobre autoritzacions de Festivals Musicals