Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21 de setembre de 2018

Documentació del Sr. Cristian Armadàs Sabaté que tracta sobre Novetats de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 en matèria de personal.

presentacioLPGE21set

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó que tracta sobre L’ Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials.

0. Jornada setembre de 2018.

Sentència del TS del 9 de juliol de 2018. casació IVTNU plusvàlues marcat