Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21.02.2020

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”