Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 18.09.2020

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”.

Documentació Sr. Alfred Lacasa Tribó sobre “10 reflexions sobre el règim jurídic de l’Administració electrònica local”