Documentació Seminari Actualització Jurídica 21 d’abril de 2017

Documentació d’Adriana Payola Planella, sobre Novetats pressupostàries i jurisprudencials en matèria de personal

Acuerdo sindicatos

Aspectes de RH en projectes de llei de pressupostos

Extracte Llei 5-2017 acompanyament pressupostos Generalitat

Extracte Projecte LPGE 2017 aspectes de RH

 

Documentació de Carme Vallés i Cristian Cimadevilla sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Llei 5.2017, 28 de març (índex amb modificacions d’interès)

Modificació Annexos Llei 16.2015

Prinicipals novetats amb incidència en l’àmbit local

Res EXI-596-2017