Documentació Seminari Actualització Jurídica 20 d’abril de 2018

Documentació Marcel·lí Pons Duat sobre “La Llei 9/2017 de contractes del sector públic: principals implicacions de la seva entrada en vigor”.

PONÈNCIA LLEIDAnovetatllei