Documentació Seminari Actualització Jurídica 20.09.2019

Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”, Sr. Ramon Morell i Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega.

Ordenances fiscals tipus. Novetats en els impostos locals. Sr. Xavier Monné director de l’OGRTL de la Diputació de Lleida.