Documentació Seminari Actualització Jurídica 16 de juny de 2017

Documentació Eduard Gracian Moreno sobre Taller pràctic sobre l’impost sobre el valor afegit a l’Administració local

Curs IVA LLEIDA

 

Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Jornada juny de 2017.

Nota Divulgación MINHAFP sobre la STS 536-2017_Endeudamiento_CC

Resolució 44-2017, del Tribunal Catal� de Contractes.

Sentència TS 28-3-17 indemnització 20 dies indefinit no fix.2