Documentació Seminari Actualització Jurídica 15 de juny de 2018

Documentació del Sr. Ramon Arnó Torrades sobre “Aspectes pràctics del nou reglament europeu de protecció de dades”.

Apunts_rgpd_679-2016_1 (4)