Documentació jornada RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Adm. Local amb habilitació de caràcter nacional

Aquestes són les ponències que es van presentar a la jornada sobre Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

CèliaArgilesfunciócomptabilitat

Funcions de tresoreria RD128_Fernando_González-Santacana

Funcions intervenció control RD128_Petra Saiz

funcionstresoreriaLourdesJuez

Jornada FHN Lleida. Funcions Secretaria Jesus Gutierrez Bustillo

Sessió informativa RD 128. LLEIDA 26.04.2018 Carme Valles