Documentació del Seminari d’Actualització Jurídica del 16.10.2020

Documentació sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials a càrrec del Sr. Ramon Morell Gassó, secretari General de l’Ajuntament de Tàrrega

Documentació sobre Ordenances fiscals tipus. Novetats en els impostos locals a càrrec de la Sra. Marisa Teixidó i Xavier Monné de l’OGRTL.