Omet al contingut

CSITAL Lleida

Convoquen beques per contribuir a les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a FHN

Avui 7 de juliol, ha sortit publicat al BOE l’extracte de la Resolució de INAP per la qual es convoquen beques per contribuir a les despeses ocasionades per la preparació de proves selectives de l’ingrés pel torn lliure als cossos de l’administració General de l’Estat i Escala de funcionaris d’administració Local amb habilitació de caràcter nacional del subgrup A1.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils (del 24 de juliol al 4 d’agost de 2023, ambdós inclosos)

Us adjuntem l’enllaç de les bases, i  la convocatòria

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/26/pdfs/BOE-A-2023-12303.pdf ( bases)