Omet al contingut

CSITAL Lleida

Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del CSITAL Lleida

En compliment de l’acord de la Junta de Govern ordinària, que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 2020,
es convoquen eleccions pel nomenament de tots els membres de la Junta de Govern amb el calendari
següent:
Presentació de candidatures: durant els 15 dies hàbils següents a la publicació en el BOP d’aquesta
convocatòria.
Proclamació de candidatures: a les 17.00 hores del cinquè dia hàbil següent al de la finalització del termini
de presentació de candidatures
Votacions: 14 de novembre de 2020. Horari: de 10.00 hores a 13.00 hores
Tots els tràmits i actes es portaran a terme a la seu del Col·legi, a l’Avinguda del Segre, 5, 1r. 2a. de Lleida.

Lleida, 1 d’octubre de 2020
La presidenta del CSITAL Lleida,

Ester Torrent Pellisé