Omet al contingut

CSITAL Lleida

Convocatòria de proves selectives d’accés a FHN any 2016

Al BOE núm. 228 de 21 de setembre de 2016, es publiquen les convocatòries de les proves selectives per les subescales de FHN.

  • Ordre HAP / 1499/2016, de 18 de juliol, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala d’Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada, de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. PDF (BOE-A-2016-8645 – 35 págs. – 547 KB)Otros formatos