Omet al contingut

CSITAL Lleida

Convocatòria de proves selectives d’accés a FHN any 2015

Al BOE núm. 290 de 4 de desembre de 2015, es publiquen les convocatòries de les proves selectives per les subescales de FHN.

Ordre HAP / 2580/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de Secretaria – Intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional . )

Ordre HAP / 2581/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de Secretaria, categoria d’entrada, de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional . )

Ordre HAP / 2582/2015 , de 25 de novembre, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de Secretaria, categoria superior , de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional . )