Omet al contingut

CSITAL Lleida

Convocatòria d’assemblea general ordinària

El proper divendres, 19 d’abril de 2024, en acabar la sessió del Seminari d’Actualització Jurídica, a l’entorn de les 14 hores, tindrà lloc l’assemblea general ordinària, a la Sala de Juntes (aula 2.26) de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida i telemàticament.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’assemblea anterior

2. Aprovació de la memòria de gestió del col·legi

3. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2023

4. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2024

5. Reconeixement a les darreres persones jubilades

6. Torn obert de paraules