Omet al contingut

CSITAL Lleida

Concurs Unitari 2013

En el BOE de 15 de novembre de 2013, s’han publicat les Resolució de 29 d’octubre de 2013, i de 7 de novembre de 2013, de la Direcció general de la Funció Pública, per les que es convoquen respectivament el Concurs unitari de llocs de treball reservats a FHE, la relació individualitzada de mèrits generals, així la convocatòria del concurs unitari de provisió de llocs de treball en la comunitat autònoma del País Basc.

Podeu consultar aquí les resolucions esmentades :

  1. Resolució del 29 d’octubre de 2013. (Concurs unitari)
  2. Resolució del 29 d’octubre de 2013. (Mèrits geners)
  3. Resolució de 7 de novembre de 2013. (Concurs unitari País Basc)
  4. Tota la informació complementaria sobre les relacions individualitzades de mèrits per subescales, per omplir les sol·licituds i la informació sobre les preguntes més freqüents en relació amb el concurs unitari publicades per la  Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques etc.  http://www.seap.minhap.gob.es/es/areas/funcion_publica/funcionarios_con_habilitacion/provisiondepuestos/Concursos-Unitarios/unitario13.html