Omet al contingut

CSITAL Lleida

Certificat acord de Junta de Govern de l’1 de juliol de 2021, referent a expedients disciplinaris