Skip to content

CSITAL Lleida

Novetats

Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del CSITAL Lleida

En compliment de l’acord de la Junta de Govern ordinària, que va tenir lloc el dia 17 de setembre de 2020,
es convoquen eleccions pel nomenament de tots els membres de la Junta de Govern amb el calendari
següent:
Presentació de candidatures: durant els 15 dies hàbils següents a la publicació en el BOP d’aquesta
convocatòria.
Proclamació de candidatures: a les 17.00 hores del cinquè dia hàbil següent al de la finalització del termini
de presentació de candidatures
Votacions: 14 de novembre de 2020. Horari: de 10.00 hores a 13.00 hores
Tots els tràmits i actes es portaran a terme a la seu del Col·legi, a l’Avinguda del Segre, 5, 1r. 2a. de Lleida.

Lleida, 1 d’octubre de 2020
La presidenta del CSITAL Lleida,

Ester Torrent Pellisé

Read More »Convocatòria d’eleccions de la Junta de Govern del CSITAL Lleida

Seminari d’Actualització Jurídica programació de setembre a desembre de 2020

Programació de les sessions del 15è Seminari d’Actualització Jurídica 2020 per aquesta tardor:

Primera part sessió de 9.00 a 10.30h: actualització jurídica a càrrec del Sr. Ramon Morell Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega.  

Calendari segona part sessió d’11.00 a 14.00h

18 de setembre

10 reflexions sobre el règim jurídic de l’Administració electrònica local, a càrrec del Sr. Alfred Lacasa i Tribó, secretari de l’Ajuntament de Granollers. 

16 d’octubre

Les ordenances fiscals i la seva aplicació pràctica. Retroactivitat dels beneficis fiscals amb motiu de l’estat d’alarma, a càrrec Xavier Monné i Marisa Teixidó de l’OAGRTL.

20 de novembre

Taller pràctic sobre el control intern. a càrrec de la Sra. Eva M. Llerins SánchezInterventora de l’Ajuntament de Binéfar. 

11 de desembre

Com gestionar la nova legislació en matèria de personal i jurisprudència, a càrrec del Sr. Xavier Boltaina Bosch Professor de funció pública UB i directiu públic professional Diputació de Barcelona.

S’ha afegit una sessió més a les inicialment previstes, per tal de recuperar la sessió que quedava pendent de la primavera. El format del Seminari està previst que continuï sent telemàtic, tot i que si les circumstàncies ho permetessin, es plantejaria el format semi presencial, del que ja us informaríem oportunament arribat el moment.

Read More »Seminari d’Actualització Jurídica programació de setembre a desembre de 2020

Seminari d’Actualització Jurídica programació de maig, juny i juliol

 El divendres dia 22 de maig, es reprendrà la 13a edició del Seminari d’actualització jurídica que havia quedat suspès amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma.

A partir d’ara i fins al mes de juliol, les sessions es faran amb sistema de videoconferència amb l’aplicatiu  que ens facilitarà la Diputació de Lleida.

El proper dimecres dia 20, de 8 a 14h et recomanen que provis d’accedir a l’aula de videoconferència i t’asseguris que tot funciona correctament.

És important que llegeixis les instruccions bàsiques que hem enviat per correu electrònic.

Donat que les sessions previstes pels mesos de març i abril no es van poder realitzar, hem previst una sessió pel dia 3 de juliol i a la tardor es recuperarà l’altra sessió pendent, per tal que pugueu completar les 40 hores de durada del seminari, tal com estava inicialment previst. Per tant, el calendari de les properes sessions és el següent:

Primera part comuna a totes les sessions de 9 a 10.30h: actualització jurídica a càrrec del Sr. Ramon Morell Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega, 

Segona part d’11 h a 14 h:

22 de maig 

Novetats legislatives i jurisprudencials en matèria d’urbanisme, Manuel Táboas Bentanachs, President de la Secció 3a. de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

19 de juny

Funció interventora en el règim simplificat: aplicació dels acords del Consell de Ministres, a càrrec de la Sra. Eva M. Llerins Sánchez, Interventora de l’Ajuntament de Binéfar.

3 de juliol

Els plecs de clàusules i les condicions especials d’execució dels contractes, a càrrec del Sr. Joan Anton Font, secretari de l’Ajuntament de Tarragona.

Read More »Seminari d’Actualització Jurídica programació de maig, juny i juliol

Aportació econòmica al Banc dels Aliments de Lleida per la situació d’emergència del COVID-19

Amb motiu de la crisis sanitària ocasionada pel Covid-19 i la necessitat detectada pel Banc dels Aliments de Lleida, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida, ha efectuat una aportació econòmica  de 1.000€, a aquesta entitat,  amb la finalitat de subministrar aliments a persones vulnerables i/o en situació de risc d’exclusió social, per la situació d’emergència existent.

Read More »Aportació econòmica al Banc dels Aliments de Lleida per la situació d’emergència del COVID-19

15è Seminari d’Actualització Jurídica – 2020

El proper 21 de febrer de 2020, començarà la 15a. edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

El format de l’activitat serà amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants a càrrec del Sr. Ramon Morell Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega.

Com en les darreres edicions, no estan programades totes les sessions, quedant pendents de confirmar les tres darreres.

Lloc de realització: a la Sala d’Actes de la Universitat de Lleida Ed. Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, Lleida -zona Rambla d’Aragó-.

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 220,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 250,00€ als no afiliats.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

21 Febrer
Inauguració del Seminari. Gestió Eficaç del temps, l’estrès i vida saludable, a càrrec de  la Sra. Teresa Lacambra Gambau, docent cursos taller de formació ocupacional província d’Osca.
20 Març
Aplicació dels acords del Consell de Ministres, a càrrec de la Sra. Eva Ma Llerins Sánchez, Interventora de l’ajuntament de Binèfar.
17 Abril
Els plecs de clàusules i les condicions especials d’execució dels contractes, a càrrec del Sr. Joan Anton Font, secretari de l’ajuntament de Tarragona.
22 Maig
Novetats legislatives i jurisprudencials en matèria d’urbanisme, Manuel Táboas Bentanachs, President de la Secció 3ª de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
19 Juny
La gestió del personal interí i temporal, a càrrec del Sr. Xavier Boltaina Bosch Professor de funció pública UB i directiu públic professional Diputació de Barcelona.
18 Setembre
Tema pendent de determinar.
16 Octubre
Tema pendent de determinar.
20 Novembre
Tema pendent de determinar.
Read More »15è Seminari d’Actualització Jurídica – 2020