Skip to content

CSITAL Lleida

Novetats

Programació del Seminari d’Actualització Jurídica. Tardor 2022

Primera part: actualització jurídica/d’intervenció  

Segona part d’11 h a 14 h:  

16 de setembre: Processos d’estabilització: aspectes rellevants i consideracions pràctiques, a càrrec del Sr. Jordi Crivillés Puig Tècnic assessor d’Assistència al Govern Local Servei d’Assistència a la Direcció i Administració de Recursos Humans Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. 

21 d’octubre: La Revisió excepcional de preus dels contractes d’obres, a càrrec del Sr. Jordi Brunet Badosa, Cap de contractació pública de la Diputació de Girona. 

18 de novembre: El control financer de les subvencions, a càrrec de la Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora de l’Ajuntament de Tàrrega i la Sra. Aida Ribes Grau, Auditora de comptes Audicubic SL. 

Read More »Programació del Seminari d’Actualització Jurídica. Tardor 2022

Signat el conveni de col·laboració entre la UdL, Diputació de Lleida i el CSITAL Lleida, per formar a futurs secretaris-interventors

El Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (UdL) formarà a partir del curs vinent graduats i graduades que vulguin optar al cos de secretaris-interventors municipals, gràcies al conveni de col·laboració que avui han signat el rector de la UdL, Jaume Puy, el president del Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l’administració local de Lleida (CSITAL), Cristian Cimadevilla.

Es tracta del curs d’Expert universitari en Dret Local (1 any) i del curs d’Expert universitari avançat en Dret Local (2 anys), dos títols propis, l’objectiu del quals és preparar graduats i graduades per a les oposicions a l’escala de funcionariat d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a qui corresponen les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria. “Un curs únic a Catalunya que beneficiarà no només les persones que vulguin optar a aquesta feina, sinó també els municipis i per extensió, tot el territori”, ha afirmat Cimadevilla que ha afegit que aquest curs, en el qual estan interessats altres ens, podria ser la llavor d’una futura Escola d’Administració Local de Lleida.

Read More »Signat el conveni de col·laboració entre la UdL, Diputació de Lleida i el CSITAL Lleida, per formar a futurs secretaris-interventors

Programació de tardor del Seminari d’Actualització Jurídica

Primera part de 9.00 a 10.30 hores: actualització jurídica/d’intervenció 

Calendari de sessions d’11.00 a 14.00 hores: 

17 de setembre 

Novetats matèria de personal i jurisprudència. Especial referència als personal temporal a càrrec del Sr. Xavier Boltaina Bosch Professor de funció pública UB i directiu públic professional Diputació de Barcelona 

22 d’octubre 

La responsabilitat comptable. Especial referència a les tasques de la tresoreria a càrrec de la Sra. Lourdes Juez Bergé, Viceinterventora de l’Ajuntament de Badalona.

19 de novembre 

Aspectes pràctics de les modalitats de control posterior permanent: control financer i auditoria pública en el règim de control intern, a càrrec del Sr. Fernando Aguado Barriales, Director General de contractació, patrimoni i béns de l’Ajuntament de Fuenlabrada

Està previst que el format del Seminari continuï sent telemàtic, tot i que si les circumstàncies ho permetessin, es plantejaria el format semi presencial, del que ja us informaríem oportunament arribat el moment.

Read More »Programació de tardor del Seminari d’Actualització Jurídica