Skip to content

CSITAL Lleida

Novetats

Informe de riscos psicosocials

Informe de riscos psicosocials de les persones que duen a terme les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria, elaborat l’any 2022. S’hi ha omès les dades personals del psicòleg que l’ha dirigit.

Programació del Seminari d’Actualització Jurídica. Tardor 2022

Primera part: actualització jurídica/d’intervenció  

Segona part d’11 h a 14 h:  

16 de setembre: Processos d’estabilització: aspectes rellevants i consideracions pràctiques, a càrrec del Sr. Jordi Crivillés Puig Tècnic assessor d’Assistència al Govern Local Servei d’Assistència a la Direcció i Administració de Recursos Humans Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. 

21 d’octubre: La Revisió excepcional de preus dels contractes d’obres, a càrrec del Sr. Jordi Brunet Badosa, Cap de contractació pública de la Diputació de Girona. 

18 de novembre: El control financer de les subvencions, a càrrec de la Sra. Imma Balagué Brichs, Interventora de l’Ajuntament de Tàrrega i la Sra. Aida Ribes Grau, Auditora de comptes Audicubic SL. 

Read More »Programació del Seminari d’Actualització Jurídica. Tardor 2022

Signat el conveni de col·laboració entre la UdL, Diputació de Lleida i el CSITAL Lleida, per formar a futurs secretaris-interventors

El Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (UdL) formarà a partir del curs vinent graduats i graduades que vulguin optar al cos de secretaris-interventors municipals, gràcies al conveni de col·laboració que avui han signat el rector de la UdL, Jaume Puy, el president del Col·legi de secretaris, interventors i tresorers de l’administració local de Lleida (CSITAL), Cristian Cimadevilla.

Es tracta del curs d’Expert universitari en Dret Local (1 any) i del curs d’Expert universitari avançat en Dret Local (2 anys), dos títols propis, l’objectiu del quals és preparar graduats i graduades per a les oposicions a l’escala de funcionariat d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a qui corresponen les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria. “Un curs únic a Catalunya que beneficiarà no només les persones que vulguin optar a aquesta feina, sinó també els municipis i per extensió, tot el territori”, ha afirmat Cimadevilla que ha afegit que aquest curs, en el qual estan interessats altres ens, podria ser la llavor d’una futura Escola d’Administració Local de Lleida.

Read More »Signat el conveni de col·laboració entre la UdL, Diputació de Lleida i el CSITAL Lleida, per formar a futurs secretaris-interventors