Omet al contingut

CSITAL Lleida

Assemblea general ordinària CSITAL Lleida

Dia: 21 de febrer de 2015

Lloc: Sala d’actes de CSITAL Lleida

Av. del Segre, 5, 1-2 Lleida

 

12:00h. Primera convocatòria

12:30h. Segona convocatòria

 

 Ordre del dia Assemblea

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Liquidació del pressupost de 2014.

3. Aprovació pressupost 2015.

4. Memòria actuacions 2014.

5. Precs i preguntes.