Omet al contingut

CSITAL Lleida

Assemblea general ordinaria CSITAL Lleida 26.03.2021

Caràcter: ordinari

Data: 26 de març de 2021

Hora: 13 hores del migdia en primera convocatòria i 13.30 en segona

Sistema de connexió: per Zoom, a través de l’enllaç https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrfuiqrzsrEtxl9Ge3OqcZX4VUUcPBef43

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior

2. Aprovació de la memòria de gestió del col·legi

3. Aprovació dels comptes anuals exercici 2020

4. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2021

5. Aprovació d’un manifest

6. Torn obert de paraules