Omet al contingut

CSITAL Lleida

Assemblea general ordinària 21 de febrer de 2020

El proper 21 de febrer de 2020, celebrarem  l’Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida.

L’Assemblea tindrà lloc a la sala d’actes de la Universitat de Lleida a l’edifici del Rectorat   Pl. Víctor Siurana, 1 -zona Rambla d’Aragó- de Lleida, amb la programació següent:

·       13.30h Primera convocatòria.

·       14.00h Segona convocatòria.

·       A les 15.00h, dinar al  Restaurant Nou Sheyton, Av. Prat de la Riba, 39 de Lleida.

Ordre del dia   

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Aprovació de la memòria de gestió del col·legi.

3.- Aprovació dels comptes anuals exercici 2019.

4.- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2020.

5.- Torn obert de paraules.