Omet al contingut

CSITAL Lleida

19è Seminari d’Actualització Jurídica

El proper 23 de febrer, es posa en marxa la 19a Edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

Igual que en les anteriors edicions, es mantindrà el mateix format de 8 sessions quedant pendents de concretar la temàtica les tres últimes sessions.

La primera part de les sessions versarà sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, no només jurídiques sinó també econòmiques i/o d’intervenció, en sessions alternes, a càrrec dels ponents, amb una àmplia trajectòria professional i prestigi reconegut, igual que la resta de ponents de les diverses sessions del seminari.

Realització: Videoconferència  i presencial a la Sala de Juntes de la Universitat de Lleida –Edif. del Rectorat a Rambla d’Aragó-.

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 240,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 300,00€ als no afiliats.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

23 de febrer9.00h – 10.30h: Actualització econòmica i d’intervenció, a càrrec de la Sra. Eva Ma Llerins Sánchez, interventora de l’Ajuntament de Binèfar.   11.00h – 14.00h: L’omissió de la funció interventora i els reconeixement extrajudicials de crèdit: recomanacions del Tribunal de Comptes, a càrrec de la Sra. Núria Josa Arbonès, interventora general de la Diputació de Girona.
22 de març9.00h – 10.30h: Actualització econòmica i d’intervenció, a càrrec de la Sra. Eva Ma Llerins Sánchez, interventora de l’ajuntament de Binèfar.   11.00h – 14.00h: Les condicions de treball del personal al servei dels ens locals: situacions administratives, mobilitat, promoció i altres aspectes d’interès, a càrrec del Sr. Cristian Armadàs Sabaté, tècnic superior en Dret, especialista en funció pública i relacions laborals del CEMICAL.
19 d’abril9.00h – 10.30h: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, oficial major de l’Ajuntament de Lleida.   11.00h – 14.00h:  L’aplicació de l’IVA a les activitats realitzades per les entitats del sector públic local: problemes pràctics d’aplicació i situació actual, a càrrec del Sr. Eduard Gracian Moreno, advocat i economista a Gracian Advocats SLP.
24 de maig9.00h – 10.30h: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, oficial major de l’Ajuntament de Lleida.   11.00h – 14.00h: 1a part: Reptes i controvèrsies entorn la regulació de la nova taxa de residus, a càrrec de la Sra. Cristina Prieto Bernárdez, directora dels Serveis de Gestió Tributària de l’ORGT de Diputació de Barcelona. 2a part: Model d’ordenança fiscal de la taxa i de l’informe economicofinancer, a càrrec de la Sra. Ana Escriche Morcelle, cap del Servei de Tributs Generals i Taxes de l’ORGT de Diputació de Barcelona.
14 de juny9.00h – 10.30h: Actualització econòmica i d’intervenció a càrrec de la Sra. Eva Ma Llerins Sánchez, interventora de l’ajuntament de Binèfar.   11.00h – 14.00h: Introducció general a la gestió d’activitats regulades, a càrrec de la Sra. Trini Capdevila Fígols, advocada urbanista.
20 de setembre9.00h – 10.30h: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, oficial major de l’Ajuntament de Lleida.   11.00h – 14.00h: Tema pendent de determinar.
18 d’octubre9.00h – 10.30h: Actualització econòmica i d’intervenció, a càrrec de la Sra. Eva Ma Llerins Sánchez, interventora de l’ajuntament de Binèfar.   11.00h – 14.00h: Tema pendent de determinar.
22 de novembre9.00h – 10.30h: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, oficial major de l’Ajuntament de Lleida.   11.00h – 14.00h: Tema pendent de determinar.