Omet al contingut

CSITAL Lleida

17è Seminari d’Actualització Jurídica

El proper 25 de febrer, es posa en marxa la 17a. Edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

Igual que en les anteriors edicions, es mantindrà el mateix format de 8 sessions quedant pendents de concretar la temàtica les tres últimes sessions.

La primera part de les sessions versarà sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, no només jurídiques sinó també econòmiques i/o d’intervenció, en sessions alternes, a càrrec dels ponents, amb una àmplia trajectòria professional i prestigi reconegut, igual que la resta de ponents de les diverses sessions del seminari.

Realització: Videoconferència

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 220,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 280,00€ als no afiliats.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

25 de febrer
Anàlisi de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública i del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, a càrrec del Sr. Cristian Armadàs i Sabaté, tècnic superior en dret, especialista en funció pública i relacions laborals del CEMICAL.
25 de març
Regulació de les actuacions finançables amb càrrec a fons europeus al Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, a càrrec de la Sra. Arantzazu Casals Roldán, secretària general de l’Ajuntament de Fraga.
  22 d’abril 
El Registre de la Propietat, la seguretat jurídica preventiva al servei dels ajuntaments, a càrrec de la Sra. Marta Gómez Llorens, registradora del Registre de la Propietat de Lleida número 2.  
20 de maig
Els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa, a càrrec de la Sra. Lourdes Juez Bergé, viceinterventora de l’Ajuntament de Badalona.  
17 de juny
Aspectes pràctics de les llicències urbanístiques i les ordres d’execució, a càrrec de la Sra. Sara Miñarro Gómez, secretària interventora de l’Ajuntament d’Agramunt.
16 de setembre
Tema pendent de determinar.
21 d’octubre
Tema pendent de determinar.
118 de novembre
Tema pendent de determinar.