Omet al contingut

CSITAL Lleida

16è Seminari d’Actualització Jurídica

El proper 26 de febrer, es posa en marxa la 16a. Edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

Igual que en les anteriors edicions, es mantindrà el mateix format de 8 sessions quedant pendents de concretar la temàtica les tres últimes sessions, quedant oberta la programació a qualsevol proposta o necessitat formativa que es pugui plantejar en el decurs de l’any.

Atesa la situació actual, es mantindrà el format de la sessió en videoconferència, a reserva que, en cas que les condicions ho permetin, es pugui plantejar un format, si més no, semipresencial.

Com a novetat, la primera part de les sessions versarà sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, no només jurídiques sinó també econòmiques i/o d’intervenció, en sessions alternes, a càrrec dels ponents, amb una àmplia trajectòria professional i prestigi reconegut, igual que la resta de ponents de les diverses sessions del seminari.

Realització: Videoconferència

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 220,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 250,00€ als no afiliats.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

26 de febrer

  • 9.00-10.30: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari general de l’Ajuntament de Balaguer.
  • 11.00-14.00: Novetats de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, a càrrec del Sr. Josep Jaume Mateu Beà, Vice-interventor de l’Ajuntament de Reus.

26 de març

  • 9.00-10.30: Actualització econòmica i d’intervenció a càrrec de la Sra. Eva Llerins Sánchez, Interventora de l’ajuntament de Binéfar.
  • 11.00-13.00: Transparència i informació d’aquesta matèria al MUNICAT, a càrrec de la Sra. Teresa Colomer Cugat, SAT de la Diputació de Lleida i membre del Grup de Treball de Transparència Local de la Generalitat de Catalunya.

23 d’abril

  • 9.00-10.30: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, secretari general de l’Ajuntament de Balaguer.
  • 11.00-14.00: Anàlisi de contractació irregular i reconeixement extrajudicial de crèdits, a càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, interventor de l’Ajuntament de Reus.

21 de maig

  • 9.00-10.30: Actualització econòmica i d’intervenció a càrrec de la Sra. Eva Llerins Sánchez, Interventora de l’ajuntament de Binéfar.
  • 11.00-14.00: Regulació de les actuacions finançables amb càrrec a Fons Europeus al Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, càrrec de la Sra. Aránzazu Casals Roldán, Secretària general de l’Ajuntament de Fraga.

18 de juny

  • 9.00-10.30: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antoni Garcia Jiménez, Vice-secretari de l’Ajuntament de Lleida.
  • 11.00-14.00: Monogràfic sobre aspectes pràctics de la gestió urbanística, acàrrec del Sr. Jesús Gutiérrez Bustillo, Secretari d’administració Local, categoria Superior.

17 de setembre: Pendent de concretar

22 d’octubre: Pendent de concretar

19 de novembre: Pendent de concretar