Documentació Aurora Corral García sobre “Aplicació de l’LRSAL: Balanç sobre afectació de competències locals”

2015-06-05 DOC. AURORA CORRAL -Reflexions afectacio LRSAL-

Documentació Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 5 de juny de 2015.

TS Contencioso 19-05-20151