El proper 19 de febrer començarà l’11ena. edició del Seminari d’Actualització Jurídica, com en les darreres edicions, només estaran programades les quatre primeres sessions, quedant la resta obertes a les necessitats pràctiques i l’evolució legislativa, amb la intenció que aquesta flexibilitat permeti una millor adaptació del contingut del seminari a l’actualitat i a la problemàtica de cada moment.

El format de l’activitat serà pràcticament el mateix de l’any passat, amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, llevat d’alguna sessió que es preveu que sigui monogràfica i duri tot el matí.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

19-02-2016: El control i fiscalització de les subvencions dels ens locals.

18-03-2016: Les responsabilitats del personal d’administració local en relació amb la nova normativa sobre contractació, règim d’activitats i urbanisme.

22-04-2016: Les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector públic.

20-05-2016: La refosa de l’Estatut dels treballadors i de la Llei de la Seguretat Social.

17-06-2016: 5ena. sessió per determinar.

23-09-2016: 6ena. sessió per determinar.

21-10-2016: 7ena. sessió per determinar.

18-11-2016: 8ena. sessió per determinar.

Lloc de realització: Sala d’actes de l’Excma. Diputació de Lleida

Horari: de 9:30 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 200,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 230,00€ als no afiliats.