Documentació del Seminari Actualització Jurídica 27-març-2015

Documentació de José Luis González Leal sobre “El cartipàs  Municipal”

 

Documentació de Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 27 de març de 2015. R. Morell