Documentació Baldomero Rovira López sobre “El règim jurídic dels béns dels ens locals. L’inventari municipal”

Jornada COSITAL Lleida 10-04-2015 Baldomero Rovira

Documentació Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 10 d’abril de 2015. R. Morell