Notícies

Seminari d’Actualització Jurídica

9.00-10.30: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antoni Garcia Jiménez, Vice-secretari de l’Ajuntament de Lleida. 11.00-14.00: Monogràfic sobre aspectes pràctics de la gestió urbanística, a càrrec del Sr. Jesús Gutiérrez Bustillo, Secretari d’administració Local, categoria Superior

Seminari d’Actualització Jurídica

9.00-10.30: Actualització jurídica, a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró, secretari general de l’Ajuntament de Balaguer. 11.00-14.00: Anàlisi de contractació irregular i reconeixement extrajudicial de crèdits, a càrrec del Sr. Baldomero Rovira López, interventor de l’Ajuntament de Reus.