Normativa del servei de preparació d’oposicions per accés a Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació Nacional del CSITAL Lleida