Estatuts

Estatuts del Col·legi de Secretaris, Intereventors i Tresorers de l’Administració Local de Lleida

ESTATUTS CSITAL LLEIDA.PDF