Enllaços d’interès

Diputació de Girona
 
Diputació de Tarragona
eSAM (novetats normatives, subvencions, etc.)
 
Diputació de Barcelona

 

De la Generalitat de Catalunya

Municat

Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera

Els meus cursos (Escola d’Administració Pública de Catalunya)

Recursos humans per a l’Administració local (curs de l’EAPC)

Portal Jurídic (Dret de Catalunya consolidat i una selecció de dret estatal, dret de la Unió Europea i internacional)

Associació Catalana de Municipis

Centra de compres

Subvencions

Oficina de Contractació Pública Local

 
Ministeri
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (processos, nomenaments, concursos, inscripció de mèrits…)
 
Altres col·legis

CSITAL Barcelona