Documentació M. Pilar Galindo Morell sobre “La Jurisprudència sobre la gestió tributaria local”

2015-11-27 Ponencia- JURISPR. SOBRE GESTIÓN TRIBUT. LOCAL M. PILAR GALINDO

Documentació Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

2015-11-27 SEMINARI NOVETATS LEGISLATIVES – JURISPRUDENCIALS. RAMON MORELL