Documentació Núria Josa i Arbonés sobre “L’exercici pràctic de la funció interventora. Fases i contingut. La fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics”