Documentació del Seminari d’Actualització Jurídica de 26.02.2021

Documentació sobre Actualitat Jurídica a càrrec del Sr. Antonio Ropero Vilaró

Documentació sobre “Novetats de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021” a càrrec del Sr. Josep Jaume Mateu Beà, interventor de l’Ajuntament de Reus.