Novetats

CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2016

BOE 273 – 11 de noviembre de 2016

– Resolució de 26 d’octubre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Veure aquí

– Resolució de 26 d’octubre de 2016, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Veure aquí

Read More »CONVOCATÒRIA CONCURS UNITARI 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Sra. Ángela Acín Ferrer “Darreres modificacions i novetats en matèria d’ordenances fiscals. La sentència del Tribunal Suprem de 20/05/2016 sobre  la Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments especials a favor d’ Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil” ponencia-angela-acin-lleida-23-9-2016

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-23-de-setembre-de-2016

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016

Documentació del Sr. Isidre Martí i Sarda “Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de contractació”

Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de4

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 1 de juliol de 2016V2

Nulidad-Anulabilidad . comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Recursos administratius. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Revisión d’ofici. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016

Documentació Sr. Lluís Malavia Muñoz “El control de les subvencions dels ens locals” 20160201_lleida_16_presentació Subvencions Iguals o Superiors 60.000 Subvencions Inferiors 60.000 Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” Comunicació empleats declaració jurada certificació negativa… Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016