Documentació

Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Sra. Ángela Acín Ferrer “Darreres modificacions i novetats en matèria d’ordenances fiscals. La sentència del Tribunal Suprem de 20/05/2016 sobre  la Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments especials a favor d’ Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil” ponencia-angela-acin-lleida-23-9-2016

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-23-de-setembre-de-2016

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016

Documentació del Sr. Isidre Martí i Sarda “Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de contractació”

Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de4

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 1 de juliol de 2016V2

Nulidad-Anulabilidad . comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Recursos administratius. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Revisión d’ofici. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016

Documentació Sr. Lluís Malavia Muñoz “El control de les subvencions dels ens locals” 20160201_lleida_16_presentació Subvencions Iguals o Superiors 60.000 Subvencions Inferiors 60.000 Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” Comunicació empleats declaració jurada certificació negativa… Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 19 de febrer de 2016